استاندار خوزستان: تاکید بر امید آفرینی بین مردم
۱۱:۲۵
منبع: صدا و سیما
استاندار خوزستان گفت: باید با برنامه‌ریزی و ایجاد امید بین مردم کاری کنیم پشتیبانی مردم از انقلاب بیشتر حفظ شود.