کلامی زنجانی: زندان و کتک هدیه پهلوی به شاعران آیینی بود +فیلم
۰۸:۲۱
منبع: بسیج
شاعر آیینی و مداح پیشکسوت اهل‌بیت معتقد است دوران پهلوی اوج خفقان شعر آیینی بود؛ گاهی شاعران برای سرودن هفت بیت غزل، هفت ماه زندانی می‌شدند امّا باز شعر می‌گفتند.