بزرگداشت خوشنویس ایرانی
۰۸:۲۲
منبع: شبکه خبر
مراسم بزرگداشت"غلامحسین امیرخانی" استاد برجسته هنر خوشنویسی در موزه خوشنویسی برگزار شد.