ویدئو فرماندهی که گمان می‌رفت به شهادت رسیده است+ فیلم
۰۹:۰۸
منبع: پارس
گروه تروریستی تحریر الشام به تازگی ویدئویی از اسیر ایرانی خود سرهنگ پاسدار ابوالحسن بیاتی منتشر کرده است که گمان می‌رفت در نبردهای سوریه به شهادت رسیده است.