راز هشدار رهبری درباره تشکیل نهادهای موازی
۱۳:۳۱
منبع: ایران آنلاین
ضرغامی: بعضی از آقایان پیشنهاد دادند نهادهای بزرگ اقتصادی که بعضا زیرنظر رهبری هستند، به جای دولت مدیریت کنند