تست و بررسی بوگاتی شیرون
۱۹:۵۰
منبع: تابناک
این ویدیو مروری است بر بوگاتی شیرون جدید که با ارقامی که در مورد آن نشر گردیده خواهید دید که این ماشین چگونه توانسته بهترین ماشین دنیا یوده و پهنه‌های غیر ممکن‌ها را رد بکند