اتفاقی عجیب برای خانم مجری در برنامه زنده شبکه 5 /فیلم
۰۰:۴۱
منبع: افکار
اتفاقی غیرمنتظره در بخش خبری شبکه 5 را در این ویدئو مشاهده کنید.