سوزاندن اسناد توسط کارکنان کنسول‌گری سعودی یک روز پس از قتل خاشقچی
۰۶:۵۳
منبع: نامه