انگشتر در هر انگشت چه معنایی می‌دهد؟
۲۲:۲۷
منبع: تابناک
ما صرفا انگشترها را برای زیبایی آنها می‌خریم و در دستمان می‌گذاریم. به جز حلقه ازدواج که انگشت آن مشخص است، شاید مبهم باشد که انگشترهای دیگر در کدام انگشت باید باشند. در واقع انگشتر در هر انگشت یک معنای خاص دارد که ما در این ویدیو به آن می‌پردازیم.