جدیدترین اختراعات دانشمند ایرانی دانشگاه مالزی
۲۰:۵۵
منبع: صدا و سیما
در دانشگاه یو ام مالری دانشمندی ایرانی با ثبت تازه‌ترین اختراعش، ولیچر ذهن خوان، نسیم امید بخشی را برای زندگی بیماران قطع نخاعی به ارمغان آورده است.