آسمان فارس قسمتی ابری همراه با رعد و برق
۰۵:۲۰
منبع: صدا و سیما
آسمان استان فارس امروز قسمتی ابری همراه با رعد و برق پیش بینی می‌شود.