کدهایی درباره پولشویی در ایران
۱۹:۲۶
منبع: فارس
محمدجواد ظریف، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، از وجود پولشویی در ایران سخن گفت اما اعلا م کرد که از کد دادن درباره این پولشویی پرهیز می‌کند.