پادکست هفتگی؛ ظریف دوباره محبوب می‌شود؟
۱۲:۴۳
منبع: برترینها
از این به بعد یکشنبه‌ها درباره یک موضوع خاص به همان سبک «پرونده» ای که ضمیمه «برترین‌ها پلاس» بود، پادکستی مجزا خواهیم داشت. امیدواریم هر یکشنبه با این ویدئوهای سه چهار دقیقه‌ای همراه باشید، ویدئوهایی که به اسم «پادکست» یک اتفاق مهم هفته را کند و کاو می‌کند می‌کند سعی دارد کم غرض و پر بار باشد.