شی نورانی ترسناک در آسمان کرمانشاه و قزوین
۲۳:۰۹
منبع: برترینها
ساعتی پیش در آسمون قزوین و کرمانشاه یک شی عجیب دیده شده که باعث رعب و وحشت مردم شده است. البته گویا در شهرای دیگر هم مشاهده شده است.