خاطره گوهر خیراندیش از بوسیدن ملاصالح
۲۰:۳۶
منبع: مهر
گوهر خیراندیش در اختتامیه جشنواره فجر در بخش تقدیر از فیلم "23 نفر"، خاطره‌ای از سفر یزد و بوسیدن ملاصالح تعریف کرد.