ثبت رویدادهای خبری 24 اسفند از نگاه دوربین
۲۱:۴۸
منبع: شبکه خبر
مهاجمان مسلح امروز همزمان با حمله به دو مسجد در شهر «کرایست چرچ» نمازگزاران جمعه را به رگبار گلوله بستند.