درخواست <b>سازمان</b> <b>لیگ</b> <b>فوتبال</b> <b>ایران</b> برای برگزاری دربی‌های خیریه
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری خواهان برگزاری دربی ... به گزارش جی پلاس، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه ... رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است: نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور را از خانه و کاشانه خود محروم ... ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات و بلیط فروشی انجام این دیدارها را به مناطق سیل زده اختصاص دهد، لذا
۱۴:۴۰
منبع: جماران
<b>سازمان</b> <b>لیگ</b> <b>فوتبال</b> <b>ایران</b> خواهان برگزاری دربی‌های خیریه شد
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری خواهان برگزاری دربی ... به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاه‌ها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای ... مختلف کشور و اختصاص عواید آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه رئیس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است: نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر ... خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور را از خانه و کاشانه خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات
۱۴:۳۰
منبع: باشگاه خبرنگاران
<b>سازمان</b> <b>لیگ</b> <b>فوتبال</b> <b>ایران</b> خواهان برگزاری دربی‌های خیریه شد
رییس سازمان لیگ فوتبال ایرا با ارسال نامه‌ای به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری خواهان برگزاری دربی ... به گزارش ایلنا، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه ... رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است: نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور را از خانه و کاشانه خود محروم ... ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات و بلیط فروشی انجام این دیدارها را به مناطق سیل زده اختصاص دهد، لذا
۱۴:۲۵
منبع: ایلنا
برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان <b>لیگ</b> <b>برتر</b> <b>فوتبال</b>
دربی‌های خیریه به منظور کمک به حادثه دیدگان سیل با همکاری باشگاه‌ها در سراسر کشور برگزار می‌شود. ... به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاه‌ها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید آن به سیل زدگان ... اقدام کنند. در نامه رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است؛ نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استان‌های کشور عزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استان‌های مذکور ... را از خانه و کاشانه خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات و بلیط فروشی انجام
۱۴:۱۸
منبع: برنا
برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان <b>لیگ</b>
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر ... به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای ... مختلف کشور و اختصاص عواید آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاهها آمده است؛ نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر ... خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور را از خانه و کاشانه خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمد
۱۴:۱۰
منبع: دانشجو
«عادل» به مثابه فیلسوف
افلاطون در رسالۀ جمهور و همچنین تیمائوس، نفس انسانی را مرکّب از سه جزء می‌داند: جزءعقلانی ... ‌های موجود در فوتبال ایران بهره‌مند است: «از پرداختن به انتقال غیر فوتبالی تیم‌های دسته‌اولی به لیگ برتر از طریق رانت برخی نمایندگان مجلس شهرهای مربوطه» گرفته تا «بازکردن پروندۀ دلال‌ها برای خرید و فروش ... ، کمیتۀ داوری و سازمان لیگ- در آن نقش حافظان جامعۀ فوتبالی را برعهده دارند و بازیکنان، مربیان، مدیران و مسئولین باشگاه‌ها و کلیۀ پیشه‌های دیگرِ در ارتباط با فوتبال نقش شهروندان آن جامعه را بازی ... قولی است از زبان سرهنگ علیفر، گزارشگر تلویزیونی فوتبال؛ او که در برنامۀ خندوانه به دعوتِ رامبد جوان دعوت شده بود، درباره عادل می‌گوید: «من خبر دارم که برای اجرای یک برنامه، آن هم تنها برای سه شب، از عادل
۱۴:۱۰
منبع: پانا
<b>سازمان</b> <b>لیگ</b> <b>فوتبال</b> <b>ایران</b> خواهان برگزاری دربی‌های خیریه
دربی‌های خیریه به منظور کمک به حادثه دیدگان سیل با همکاری باشگاه‌ها در سراسر کشور برگزار می‌شود. ... به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاه‌ها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور ... و اختصاص عواید آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه رئیس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است. نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استان‌های کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر ... خود ساخته و مردم عزیز استان‌های مذکور را از خانه و کاشانه خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای
۱۴:۱۰
منبع: میزان
برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان <b>لیگ</b>
دربی‌های خیریه به منظور کمک به حادثه دیدگان سیل با همکاری باشگاهها در سراسر کشور برگزار می‌شود. ... به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید آن به سیل زدگان اقدام ... کنند. در نامه رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاهها آمده است؛ نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور را از خانه و کاشانه ... خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمد‌های ناشی از تبلیغات و بلیط فروشی انجام این دیدارها را به مناطق
۱۴:۱۰
منبع: صدا و سیما
<b>سازمان</b> <b>لیگ</b> <b>فوتبال</b> <b>ایران</b> خواهان برگزاری دربی‌های خیریه شد
... به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید ... آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است: نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور ... را از خانه و کاشانه خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات و بلیط فروشی انجام
۱۴:۰۱
منبع: فارس
برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان <b>لیگ</b>
دربی‌های خیریه به منظور کمک به حادثه دیدگان سیل با همکاری باشگاه‌ها در سراسر کشور برگزار می‌شود. ... به گزارش ایمنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاه‌ها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید ... آن به سیل‌زدگان اقدام کنند. در نامه رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است؛ نظر به حادثه تأسف‌بار سیل ویرانگر که برخی استان‌های کشور عزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استان ... رود رشت - نساجی مازندرانباشگاه‌های لیگ‌های دسته‌های دیگر با هماهنگی و اعلام برنامه به این سازمان زمان دیدار را تعیین نمایند. حیدر بهاروندرییس سازمان لیگ فوتبال ایران
۱۳:۵۹
منبع: ایمنا
<b>سازمان</b> <b>لیگ</b> <b>فوتبال</b> <b>ایران</b> خواهان برگزاری دربی‌های خیریه شد
رییس سازمان لیگ فوتبال ایرا با ارسال نامه‌ای به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری خواهان برگزاری دربی ... به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت به برگزاری دربی‌های خیریه بعد از پایان لیگ در شهرهای مختلف کشور و اختصاص عواید ... آن به سیل زدگان اقدام کنند. در نامه رییس سازمان لیگ برتر خطاب به باشگاه‌ها آمده است: نظر به حادثه تاسف بار سیل ویرانگر که برخی استانهای کشورعزیزمان ایران اسلامی را درگیر خود ساخته و مردم عزیز استانهای مذکور ... را از خانه و کاشانه خود محروم ساخته است، این سازمان با هماهنگی فدراسیون فوتبال و باشگاههای کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری دربی‌های استانی اقدام نموده و کلیه درآمدهای ناشی از تبلیغات و بلیط فروشی انجام
۱۳:۵۸
منبع: فارس
تراکتورسازی؛ سیاره پرحاشیه‌ها
‌ها دوباره فرسنگ‌ها از رویای خود دور شد؛ رویایی به نام قهرمانی در این فصل از رقابت‌های برتر فوتبال ایران ... به گزارش جام جم آنلاین، تراکتورسازی است و یک رویای شیرین به نام قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. این تیم اما چنان از فرصت مناسب برای رسیدن به این رویای دیرینه عبور کرد که همه به شک و شبهه ... افتادند. مسیر راحت برای عبور از پرسپولیس از دیدار با سپیدرود شروع شد، یکی از تیم‌های ضعیف و پایین‌نشین این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که می‌توانست باعث شود به راحتی سه امتیاز به حساب تراکتور ... همه را امیدوار به یک قهرمانی به یادماندنی در لیگ برتر کرده بود اینبار مقابل پیکان شکست خورد و جالب اینجاست باز هم اشتباه دروازه‌بان تیم موجبات این شکست را فراهم کرد، دروازه‌بانی به نام اخباری که جایگزین فروزان
۱۳:۰۶
منبع: جام‌جم
ترابیان: کمیته فوتسال محدودیتی برای حضور ملی پوشان درتیم‌های <b>لیگ</b> برتری در نظر بگیرد
... نیست و حق قانونی این باشگاه است. وی گفت: البته فدراسیون فوتبال، کمیته فوتسال و سازمان لیگ باید قانونی تصویب کنند و محدودیتی برای حضور بازیکنان تیم‌های ملی درباشگاها در نظر بگیرند. وقتی که بازیکنان ملی‌پوش در یک تیم ... می‌کنم و حتی این سازمان برای بعضی از نظارت‌ها از من نظرخواهی می‌کنند که در این رابطه به آنها راهکار ارائه می‌کنم و اگر روزی فدراسیون فوتبال از من درخواست همکاری و نظرخواهی خواستند حاضرم مثل بیست سال گذشته بدون هیچ چشم ... عباس ترابیان در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد بازی تدارکاتی تیم‌های ملی زیر بیست سال فوتسال که بین ایران و روسیه در تهران برگزار شد، گفت: فدراسیون فوتبال قبل از رقابت‌های جام ملتهای
۱۲:۴۹
منبع: فارس
ترابیان: کمیته فوتسال محدودیتی برای حضور ملی پوشان درتیم‌های <b>لیگ</b> برتری در نظر بگیرد
رئیس سابق کمیته فنی فوتسال گفت: کمیته فوتسال و سازمان لیگ باید قانونی تصویب کنند و محدودیتی ... نیست و حق قانونی این باشگاه است. وی گفت: البته فدراسیون فوتبال، کمیته فوتسال و سازمان لیگ باید قانونی تصویب کنند و محدودیتی برای حضور بازیکنان تیم‌های ملی درباشگاها در نظر بگیرند. وقتی که بازیکنان ملی‌پوش در یک تیم ... می‌کنم و حتی این سازمان برای بعضی از نظارت‌ها از من نظرخواهی می‌کنند که در این رابطه به آنها راهکار ارائه می‌کنم و اگر روزی فدراسیون فوتبال از من درخواست همکاری و نظرخواهی خواستند حاضرم مثل بیست سال گذشته بدون هیچ چشم ... عباس ترابیان در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد بازی تدارکاتی تیم‌های ملی زیر بیست سال فوتسال که بین ایران و روسیه در تهران برگزار شد، گفت: فدراسیون فوتبال قبل از رقابت‌های جام ملتهای
۱۲:۴۹
منبع: فارس
عبور از سانسور بی‌منطق در جشنواره ایرانی / پیمان قاسم‌خانی: ما <b>لیگ</b> دو سینما هستیم! / شباهت روش کار نوری بیلگه جیلان با فیلمسازان ایرانی
«طلسم» جزو یکی از بهترین فیلم هایی بود که در تاریخ سینمای ایران و خصوصا در دهه 60 ... ‌های سال 2018 در مقام طراح صحنه کدام یک از فیلم‌ها را بیشتر پسندیدید؟ باید فکر کنم، چون فیلم‌های بی‌شماری دیده‌ام. به نظرم از جنبه طراحی صحنه «بلید رانر 2049» برتر از بقیه فیلم‌ها بود. از نگاه من یک طراح ... است.» وی در ادامه افزود: «اگر بخش‌های جنبی در هر رویدادی به درستی و متناسب با آن رویداد برنامه‌ریزی و اجرا شوند، جشنواره به اهداف خود نزدیک‌تر خواهد شد.» سرپرست سازمان سینمایی در پایان از «گذر سینما ... است که در دوره‌ای جنگ و دشمنی میان آنها درگرفته است و فوتبال به عنوان ورزشی که همه به آن علاقه دارند، باعث می‌شود فضایی را برای ارتباط بهتر و بیشتر میان دو کشور فراهم کند. وی با اشاره به تاثیرگذاری جشنواره جهانی
۱۲:۲۰
منبع: تابناک
درودگر: مشکل تراکتور اطرافیان زنوزی هستند
در مدت کوتاهی مدیریت تراکتورسازی را برعهده داشت و شاید امروز بهتر از هرکسی بتواند مشکلات این تیم ... می‌شوند. ملاقات آقای حبیبی واقعا افتخاری بود که نصیبم شد. فکر می‌کنید چه تیمی امسال قهرمان لیگ برتر می‌شود؟ خیلی نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. من به‌عنوان عضو سازمان لیگ نباید حرفی بزنم اما چیزی از مسابقات باقی نمانده ... که نشات گرفته از مشکلات تراکتورسازی است، امروز دقایقی با صادق درودگر، فوتسالی سابق و مرد کاربلد و انرژیک فوتبال ایران همکلام شدیم. البته او به تازگی از ملاقات حسن حبیبی بازگشته بود و صحبت‌هایمان ... از همین جا آغاز شد که در ادامه می‌خوانید. گویا ملاقات حسن آقای حبیبی رفته بودید؟ بله، آقای حبیبی سرمایه فوتبال ایران است. بعد از پرویزخان دهداری و مرحوم امیرآصفی، حسن آقای حبیبی گل سرسبد فوتبال هستند. اینها تاج
۱۲:۰۴
منبع: پارس
عبور از سانسور بی‌منطق در جشنواره ایرانی / پیمان قاسم‌خانی: ما <b>لیگ</b> دو سینما هستیم!
«طلسم» جزو یکی از بهترین فیلم هایی بود که در تاریخ سینمای ایران و خصوصا در دهه 60 ... کدام یک از فیلم‌ها را بیشتر پسندیدید؟ باید فکر کنم، چون فیلم‌های بی‌شماری دیده‌ام. به نظرم از جنبه طراحی صحنه «بلید رانر 2049» برتر از بقیه فیلم‌ها بود. از نگاه من یک طراح صحنه خوب به فیلم کمک می‌کند یا به روایت ... به درستی و متناسب با آن رویداد برنامه‌ریزی و اجرا شوند، جشنواره به اهداف خود نزدیک‌تر خواهد شد.» سرپرست سازمان سینمایی در پایان از «گذر سینما» به‌عنوان یک تجربه موفق و جذاب نام برد و گفت: «چنین برنامه ... است و فوتبال به عنوان ورزشی که همه به آن علاقه دارند، باعث می‌شود فضایی را برای ارتباط بهتر و بیشتر میان دو کشور فراهم کند. وی با اشاره به تاثیرگذاری جشنواره جهانی فیلم فجر در راستای دیپلماسی فرهنگی بیان
۱۱:۵۶
منبع: تابناک
درودگر: مشکل تراکتور اطرافیان زنوزی هستند
در مدت کوتاهی مدیریت تراکتورسازی را برعهده داشت و شاید امروز بهتر از هرکسی بتواند مشکلات این تیم ... حبیبی واقعا افتخاری بود که نصیبم شد. فکر می‌کنید چه تیمی امسال قهرمان لیگ برتر می‌شود؟ خیلی نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. من به‌عنوان عضو سازمان لیگ نباید حرفی بزنم اما چیزی از مسابقات باقی نمانده و پرسپولیس ... گرفته از مشکلات تراکتورسازی است، امروز دقایقی با صادق درودگر، فوتسالی سابق و مرد کاربلد و انرژیک فوتبال ایران همکلام شدیم. البته او به تازگی از ملاقات حسن حبیبی بازگشته بود و صحبت‌هایمان از همین جا آغاز ... شد که در ادامه می‌خوانید. گویا ملاقات حسن آقای حبیبی رفته بودید؟ بله، آقای حبیبی سرمایه فوتبال ایران است. بعد از پرویزخان دهداری و مرحوم امیرآصفی، حسن آقای حبیبی گل سرسبد فوتبال هستند. اینها تاج افتخار و نگین
۰۷:۴۱
منبع: برترینها
حمله زنوزی به وزیر، تاج و 2 باشگاه <b>لیگ</b> برتری!
... غیرقانونی و از عجایب فوتبال ایران بوده و در هیچ‌جای دنیا یافت نمی‌شود- گفته است که 2 باشگاه سایپا و پیکان چرا باید در لیگ برتر باشند؟ در پاسخ ایشان باید گفت: آقای زنوزی! شما چکاره این فوتبال هستید ... بارز تشویش اذهان عمومی ‌و تهمتی بی‌اساس به باشگاهی می‌داند که همواره اخلاق و روح جوانمردی در ارکان آن جاری و ساری است. زنوزی که همزمان مالک 2 باشگاه لیگ برتری فوتبال ایران است -که البته این موضوع کاملا ... برای چه باید در فوتبال حرفه‌ای ایران حضور داشته باشند؟ باشگاهی که 50 نفر هم طرفدار ندارد با این همه هزینه چرا باید فعالیت حرفه‌ای داشته باشد آن هم کلانشهری مثل تهران که خود دو تیم پرطرفدار دارد. به‌نظر من سایپا و پیکان
۰۲:۰۵
منبع: روزنامه آرمان
مشکل تراکتور اطرافیان زنوزی هستند
مشکل تراکتور اطرافیان زنوزی هستند ... حبیبی واقعا افتخاری بود که نصیبم شد. فکر می‌کنید چه تیمی امسال قهرمان لیگ برتر می‌شود؟ خیلی نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. من به‌عنوان عضو سازمان لیگ نباید حرفی بزنم اما چیزی از مسابقات باقی نمانده و پرسپولیس ... تراکتورسازی است، در «فرهیختگان» امروز دقایقی با صادق درودگر، فوتسالی سابق و مرد کاربلد و انرژیک فوتبال ایران همکلام شدیم. البته او به تازگی از ملاقات حسن حبیبی بازگشته بود و صحبت‌هایمان از همین جا آغاز ... شد که در ادامه می‌خوانید. گویا ملاقات حسن آقای حبیبی رفته بودید؟ بله، آقای حبیبی سرمایه فوتبال ایران است. بعد از پرویزخان دهداری و مرحوم امیرآصفی، حسن آقای حبیبی گل سرسبد فوتبال هستند. اینها تاج افتخار و نگین
۰۰:۳۱
منبع: روزنامه فرهیختگان

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار