آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
بازگشت گارخانه حریر نخ اصفهان پس از 5 سال
۲۱:۲۵
منبع: صدا و سیما
کارخانه حریر نخ اصفهان که پنج سال حقوق معوقه داشت به چرخه اشتغال بازگشت.