آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
پنج هزار دروغ، رکورد جدید ترامپ
۱۴:۳۵
منبع: شبکه خبر
محافل مطبوعاتی و رسانه‌های آمریکا از رکورد جدید دروغ‌های ترامپ در صحنه سیاسی این کشور خبر می‌دهند.