آن چه دیگران هم اکنون میخوانند؟
هم اکنون دیگران چه میخوانند؟ ×
عزاداری شب چهارم محرم در خراسان جنوبی
۱۴:۵۵
منبع: صدا و سیما
عزاداری شب چهارم محرم در شهرستانهای مختلف خراسان جنوبی برگزار شد.